White Rectangular Planter

Freight: $35.00 each

14.5″w x 9.5″h