Blue & White Vase with Koi Motif

Freight: $32.00 each

18″h